אגודת ידידי עמותת אל-סם

אגודת הידידים

אגודת הידידים של עמותת אל-סם בישראל הוקמה במטרה לקדם שותפויות פוריות בין הקהילה העסקית והקהילה הציבורית לבין מפעל המצוינות המתהווה לטיפול בהתמכרויות למען משפחות המכורים, למען המכורים ולמען החברה הישראלית.

אגודת הידידים של אל-סם פועלת במסגרת עמותת אל-סם ומלווה אותה בתהליך גיוס משאבים ותמיכה ציבורית, המאפשרים לקדם פעילות מערכתית יעילה לאיתור, למניעה ולטיפול במכורים, וכן טיפול מערכתי במשפחות המכורים והמכורים הנקיים. זאת לצד הקמת מכללה ליצירת הרצאות, קורסים סדנאות, ימי עיון למען קהילת המכורים ומשפחותיהם, כולל תוכניות הסברה, מניעה וטיפול.

נקודת המבט המשותפת באגודת הידידים הינה שהתהליך הוא חינוכי ומחייב נחישות והתמדה. העמותה עמלה על מחקר לאיתור, מניעה וטיפול גם במכורים וגם במשפחותיהם.
פעולות העמותה הכרחיים לקיומה הכלכלי והביטחוני והחברתי.

אנו מוקירים את שותפינו במשימה הלאומית החשובה הזו ומזמינים גם אותך להצטרף לאגודת ידידי עמותת אל-סם.

המצטרפים לאגודת הידידים מחויבים לעצמם ומחויבים לפעילות עמותת אל סם ומתחייבים לתרום 500 ₪ לחודש (או יותר) לעמותת אל -סם בהוראת קבע.