הטופס מיועד למתמודדים וגם למשפחות המתמודדים.
משפחות, יש להתייחס לכל סעיפי ההצהרה,
באותם מקומות שזה מופנה למתמודדים עצמם,
יש לרשום את המילה – משפחה.