תודה על הצטרפותך לקבוצת המטפלים באל-סם

תודה על הרשמתך והצטרפותך למטפלים המקצועיים של אל-סם

כדי להתחיל לקבל מטופלים:

1.  נא לשלוח לנו קורות חיים באימייל
2.  נא לשלוח לנו העתק הפוליסה לביטוח מקצועי שלך
3. נא לשלוח לנו תעודות הסמכה רלוונטיות
4.  נא לחתום על סיכום לשיתוף הפעולה עם אל-סם

אנחנו מתואמים ויכולים להתחיל להפנות מטופלים אליך.


*****

* אל-סם מציעה למטפלים בכירים לצלם הרצאות
או קורסים מצולמים לצורך שיווק אונליין באתר אל-סם בתשלום.
המעוניינים מוזמנים לכתוב לנו.

*****

אל-סם מזמינה מטפלים לפרסם כתבות מקצועיות באתר אל-סם.
המאמרים יעברו בדיקה ויפורסמו באתר-אל-סם ללא תשלום.


*****

אנחנו שמחים על הצטרפותך
למטפלים המובילים של אל-סם